Theses 

Konkurenceschopnost na cílovém trhu – Barbora Volšičková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Barbora Volšičková

Bakalářská práce

Konkurenceschopnost na cílovém trhu

Competitiveness in the target market

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o tématu konkurenceschopnosti na cílovém trhu a to konkrétně o konkurenceschopnosti inkontinenčních pomůcek na českém trhu inkontinence. Toto téma jsem si vybrala záměrně, abych upozornila na problematiku inkontinence, na postoj zdravotních pojišťoven vůči inkontinentním pacientům, ale hlavně na to, jaký vliv má změna legislativy na výrobce inkontinenčních pomůcek a jejich konkurenceschopnost. V první části se budu věnovat teoreticky, jakým způsobem podpořit konkurenceschopnost produktu na trhu, jakým způsobem si vybíráme cílový trh. V druhé části vysvětlím pojmy inkontinence, pokusím se nastínit postoj Všeobecné zdravotní pojišťovny k tomuto problému. Zaměřím se na současnou legislativu a úhradový systém. Podívám se, jak vypadá současný trh inkontinence, jací jsou největší hráči na tomto trhu, zaměřím se na značku Depend. Ve třetí části navrhnu řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti značky Depend.

Abstract: This Bachelor’s Dissertation describes the competitiveness in the target market especially the competitiveness in the Czech incontinence market. I chose this theme to show you the problems of incontinence, the attitude of health insurance companies to incontinent patients, but mainly how legislative changes influence the producer’s competitiveness. In the first part, I am going to discuss theoretically how to increase the product competitiveness on the market, how to select target market. In the second part, I am going to explain word incontinence, I will try to explain the position of General Health Insurance Company, I am going to focus on current legislation and reimbursement system, how it looks current incontinence market, which companies are largest players in this market, trying to focus on Depend brand. In the third part, I am going to try to propose a solution for increasing Depend brand competitiveness.

Klíčová slova: Depend, cílový trh, inkontinence, konkurenceschopnost, marketingová komunikace, marketingový mix, produkt, segmentace, vývoj nového produktu, Všeobecná zdravotní pojišťovna, competitiveness, General Health Insurance Company, incontinence, marketing communication, marketing mix, new product development, product, segmentation, target market

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz