Bc. Lenka Fibingrová

Master's thesis

Rozvoj komunikační kompetence chlapce s poruchou autistického spektra

Improving communication competence of child with disorder of autistic spectra
Anotácia:
Bc. Fibingrová, Lenka. Rozvoj komunikační kompetence chlapce s poruchou autistického spektra: Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogiky, 2010. 92 str. Vedoucí diplomové práce PhDr.Mgr.Barbora Bočková, Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na rozvoj komunikační kompetence chlapce s poruchou autistického spektra. Cílem diplomové práce bylo analyzovat …viac
Abstract:
Bc. Fibingrová, Lenka. Improving communication competence of child with disorder of autistic spektra: Diploma Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of Special Education, 2010. 92 pg. Thesis Supervisor PhDr.Mgr.Barbora Bočková, Ph.D. The diploma thesis focuses on development of communication competence of a boy with disorder of autistic spectrum. Aim of this diploma thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedúci: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta