Bc. Kateřina Jansová

Bakalářská práce

Formy komunikace u dětí s autismem a přidruženým těžkým mentálním postižením

The forms of communication of children with autism and severe mental retardation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá formami komunikace u dětí s autismem a přidruženým těžkým mentálním postižením. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretického rázu a přináší poznatky odborníků. Jednotlivé kapitoly se zabývají autismem jako takovým, jeho jednotlivými typy, které se často pojí s mentálním postižením, projevy autismu a specifika autismu a mentálního postižení. Dále je práce zaměřena …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the forms of communication of children with autism and intercurrent severe mental retardation. This work is devided into two parts. The first part is a theoretical one and brings findings of specialists. Particular chapters deal with autism, paticular kinds of autism which are often associated with mental retardation, pronouncements of autism and the specifics of autism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta