Theses 

Vedení sekce Propagace v rámci realizace Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014. – MgA. Kateřina Puczoková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

MgA. Kateřina Puczoková

Bakalářská práce

Vedení sekce Propagace v rámci realizace Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014.

Head of the Section of Promotion during the Management of the International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014

Anotace: Projektová dokumentace absolventského výkonu Vedení sekce Propagace v rámci realizace 24. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER obsahuje Záměr i Závěrečnou zprávu Vedení sekce Propagace. Tento festival má dlouholetou tradici a na brněnských divadelních scénách proběhl 8.-12. dubna 2014 jeho 24. ročník. Tato projektová dokumentace se zabývá návrhem i zhodnocením fungování a vedení sekce Propagace v kontextu celkového festivalového marketingu. Sekce s jednoletou přestávkou navazuje na činnost sekce Propagace v roce 2011/2012 a zároveň pokračuje v propagačních činnostech sekce Marketing z roku 2012/2013.

Abstract: Project documentation of the graduate performance “Leading of Promotion Section of the 24th annual International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER” contains the Intent and final report. This year, festival was held on 8 to 12 April 2014. This documentation includes the project evaluation of the operation and management of Section Promotion in the context of the overall marketing of the festival. The section continues with a one-year break to work Promotion Section in 2011/2012 while continuing promotion activities of Marketing Section of the year 2012/2013.

Klíčová slova: sekce Propagace, festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER, divadelní školy, studentský festival, theatre schools, student festival

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/r2hcd/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:16, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz