Vratislav Müller

Bakalářská práce

Účetní závěrka podle US GAAP a české právní úpravy

Financial Statement according to US GAAP and Czech Legal Regulation
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Účetní závěrka podle US GAAP a české právní úpravy“ je na základě komparace účetních závěrek zvolené společnosti vykazující dle amerických obecně uznávaných účetních principů (US GAAP) a České právní úpravy identifikovat analogie a odlišnosti v sestavování těchto výkazů a nastínit možný návrh implementace pravidel a postupů US GAAP do pravidel české legislativy. První část …více
Abstract:
The goal of the submitted bachelor’s thesis: “Financial statements according to US GAAP and Czech legislation” is to compare financial statements of selected company reporting in accordance with the US generally accepted accounting principles (US GAAP) and the Czech legislation and identify analogies and differences in compiling this financial statement. Related goal is to outline a possible implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Josef Nešleha
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta