Michaela JURČOVÁ

Bakalářská práce

Logistika sběru komunálního odpadu v obci Těmice

Logistics collection municipal waste in the village Těmice.
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice logistiky sběru komunálního odpadu v obci Těmice. V teoretické části je stručně popsána legislativa týkající se komunálních odpadů, historie nakládání s odpady ve světě i v České republice. Další část se zabývá odpadovým hospodářstvím, separací, odstraňováním a logistikou odpadového hospodářství. V praktické části je popsán systém nakládání s odpady v obci …více
Abstract:
The Bachelor Thesis is aimed at the problematic of logistics collection municipal waste in the village Těmice. The theoretical part briefly describes legislation concerning municipal waste, history of waste management in the world and in the Czech Republic. The sekond charter deals of the waste management, separation, disposal and logistics collection municipal waste. The practical part describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010
Identifikátor: 15412

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JURČOVÁ, Michaela. Logistika sběru komunálního odpadu v obci Těmice. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe