Bc. Martin Čala

Master's thesis

Geografický informační systém malé obce

Geographic information system of a small-sized communities
Abstract:
Úkolem této diplomové práce je teoretický návrh struktury a fází tvorby geografického informačního systému (GISu) malé obce. Rozboru, významu a situaci týkající se GIS produktů v České republice se věnuje první část práce. Základní vlastností dnešních GISů jako grafických informačních systémů je spojení grafické informace s informací databázovou. Právě navržení a vytvoření plně funkční geodatabáze …more
Abstract:
Main assignment of this master thesis is design of structure and creation stages of geographic information system (GIS) of small village. Firts part of work is focused on importance and situation of GIS products in Czech Republic. Basic character of geographic information systems today is interconnection of graphic information with database information. Design and creation fully functional geodatabase …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2007
  • Supervisor: Ing. Alois Hofmann, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta