Theses 

Snímek Watchmen jako neo-noirové dílo – Tomáš DRAHORÁD

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš DRAHORÁD

Bakalářská práce

Snímek Watchmen jako neo-noirové dílo

Watchmen (2009) and the Influence of Film Noir

Anotace: Bakalářská práce se zabývá neoformalistickou analýzou snímku Watchmen, která je provedena za pomocí metody popsané Kristin Thompsonovou v knize Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis. Text začíná teoreticko-metodologickým vymezením, produkčně historickým kontextem a následně rozebírá film samotný. Hlavní část je věnována rozboru snímku, kterým se snažím dokázat svou hypotézu o přítomnosti noirových prostředků, které ozvláštňují dílo a tvoří tak jeho dominantu. Na konkrétních scénách dokazuji podobnost díla se snímky filmu noir a neo-noiru. Rozebírám způsob aplikace a finální vyznění užitých prostředků. Stanovenou hypotézou o dominantě je přítomnost elementů, které sdílí charakteristické znaky filmu noir. Práce proto analyzuje filmový styl, postavy a prostor nebo užitý způsob vyprávění.

Abstract: This bachelor thesis deals with analysis of Watchmen movie, which is made by using method described by Kristin Thompson in her book Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis. The text starts with theoretical and methodological definition and productional and historical context of the movie and continue with analysis of the film. The main chapter is devoted to breakdown of the picture, by which I will try to prove my thesis about presence of film noir instruments, which are used as defamiliarization and make dominant of the film. In concrete scenes I prove similarity of the work with the film noir and neo-noir movies. I analyse method of the application and final impression of used tools. The established hypothesis about dominant is presence of elements, which share characteristic of film noir. This work analyse film style, characters, space or method of the storytelling.

Klíčová slova: Film noir, neo-noir, Watchmen, pastiš, neoformalistická analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=211027 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DRAHORÁD, Tomáš. Snímek Watchmen jako neo-noirové dílo. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 23:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz