Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Maths Information Retrieval for Digital Libraries

Maths Information Retrieval for Digital Libraries
Abstract:
Užitečnost digitálních knihoven závisí na jejich schopnosti poskytnout čtenáři veškerý svůj obsah, o který by mohl mít zájem. Propracované techniky a technologie vyvinuté pro „textové“ digitální knihovny naneštěstí nejsou plně použitelné pro specifické potřeby matematického obsahu matematických digitálních knihoven. Důležitou chybějící funkcí je robustní implementace matematiku zohledňujícího plnotextového …more
Abstract:
The usefulness of digital mathematics libraries depends on their ability to provide the user with all its content that they could possibly be interested in. However, sophisticated technologies and techniques developed for ‘textual’ digital libraries are not fully suitable for the specific needs of mathematical contents in digital mathematics libraries. Important missing feature is a robust implementation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2013
  • Reader: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., Prof. Michael Kohlhase

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics