Bc. Roman IMRICH

Master's thesis

Proměny dynamiky obyvatel okresů Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany v letech 1981-2010

Changes of dynamism of inhabitants in districts Plzeň-city, Plzeň-south, Plzeň north and Rokycany in years 1981-2010
Anotácia:
Tato diplomová práce pojednává o proměně přirozené a migrační dynamiky obyvatel okresů Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany v letech 1981?2010. Vycházím z přirozeného přírůstku a migračního salda obyvatelstva, tedy ze základních demografických ukazatelů. V prvních kapitolách práce popisuji metody a objasňuji základní pojmy, které jsou v práci použity a vysvětluji Webbovu metodu a shlukovou …viac
Abstract:
This thesis is focused on the transformation of natural and migratory population dynamics of the districts Plzeň-city, Plzeň-south, Plzeň-north and Rokycany in the years 1981 to 2010. I come out from the natural population growth and migration balance, which are the basic pointers of the demography. Initially I describe the methods and I clarify basic concepts that are used in the thesis. Then I explain …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012
Zverejniť od: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedúci: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IMRICH, Roman. Proměny dynamiky obyvatel okresů Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany v letech 1981-2010. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta