Bc. Kateřina Svobodová

Bachelor's thesis

Multikulturní výchova očima učitelů základních škol

Multicultural education from the perspective of primary school teachers
Abstract:
Bakalářská diplomová práce s názvem Multikulturní výchova očima učitelů základních škol se zabývá multikulturní výchovou na českých základních školách. Teoretická část práce charakterizuje tento pojem, uvádí, jak je zakotvena ve vzdělávacích programech a jaká je její historie. Dále definuje postoje a předsudky, poukazuje na její realizaci, přípravu učitelů na výuku multikulturní výchovy a popisuje …more
Abstract:
The bachelor thesis called "The multicultural education through perspective of primary school teachers" deals with the multicultural education at Czech elementary schools. The theoretical part describes this concept and states its history in the Czech schooling system including its roots. The work also defines: attitudes and prejudices, implementation, training teachers for the multicultural education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Klára Záleská
  • Reader: Mgr. Kristýna Vlčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Education / Social Education and Counselling