Mgr. Marie Hanková

Bakalářská práce

Analýza kvalit a nedostatků v inkluzivních kompetencích pedagogů při vzdělávání žáků cizinců z pohledu odborných zaměstnanců pedagogicko-psychologických poraden

Analysis of teacher's inclusive competences for educating foreign pupils at elementary schools from the perspective of pedagogical and psychological counselling center's professionals
Anotace:
Tato práce se zabývá otázkou inkluzivních kompetencích pedagogů při vzdělávání žáků cizinců na základních školách. V teoretické části je předestřen koncept sociální exkluze, jíž jsou žáci cizinci ohroženi, a následně koncept sociální inkluze jako způsobu řešení rizika exkluze. To je reflektováno ve směřování vzdělávací politiky, kde se důležitým principem stává inkluzivní vzdělávání. To se pak promítá …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of teachers' inclusive competences for educating foreign pupils at elementary schools. The first part outlines a social exclusion concept by which the foreign pupils are threatened and then social inclusion concept as a way of risk of exclusion solution. This is reflected in the direction of educational policy where inclusive education has become an important principle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Eva Klepáčková
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií