Alžběta Víchová

Bachelor's thesis

Komparace efektivity projektů realizovaných ze strukturálních fondů a z rozpočtu města na příkladu města Bohumína v letech 2009 - 2011

The comparison of efectivity of projects executed using structural funds and projects exectued using solely the town´s budget (in Bohumin in 2009-2011)
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je evaluace efektivity a administrativní náročnosti projektů, které město Bohumín realizovalo z finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a jejich komparace s projekty financovanými z rozpočtu města. V teoretické části vymezuji fungování regionální politiky EU, resp. strukturálních fondů EU a zabývám se stavem čerpání dotačních titulů v ČR, zejména pak v Bohumíně …viac
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to evaluate the effectiveness and administrative demands of projects, which were executed by the town of Bohumín, using financial aids from European structural funds, and their comparison with projects financed solely from the town's budget. In the theoretical part, the term regional policy of the European Union and the term structural funds are defined. I describe …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedúci: Michaela Ševčíková
  • Oponent: Jan Šlajs

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36493