Jana POSPÍŠILOVÁ

Bakalářská práce

Význam repetitivních pohybů v ergoterapii

Meaning of repetitive movements in occupational therapy
Anotace:
Tato práce je zaměřena na případovou studii ke zmapování možností využití repetitivních pohybů u pacientů po mozkových příhodách Jejím úkolem je zhodnotit jeho význam v ergoterapii. V teoretické části jsou připomenuty základní neurologické pojmy přibližující problematiku tématu. Dále je zde vysvětlena neuroplasticita, jako ústřední téma práce. Shrnuty jsou zde metody využívané v ergoterapii. Praktická …více
Abstract:
This work is focused on the case study to chart options of using of the repetitive movements in therapy in stroke patients and to evaluate the importance in occupational therapy. The teoretical part recalls the principl neurological concepts approaching topic issues. Next, neuroplasticity is explained there as a main topic of the work. There is owerviev of the methods of therapy using repetitive movements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Zahradnická

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Jana. Význam repetitivních pohybů v ergoterapii. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie