Bc. Adam Mikoláš

Bakalářská práce

Vliv ekonomických principů nových médií na transformaci teorie dělby práce

The influence of economic principles of new media on the transformation of labor division theory
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá současnou reflexí prací Karla Marxe v souvislosti s digitálními médii. Nejdříve jsou zmíněny základní Marxovy teze a jejich pozdější interpretace a poté jejich podoba v současném diskurzu. Skrze práce Christiana Fuchse a Nicka Dyer-Witheforda tak dochází k rozboru dělby práce, hodnoty a pracovního procesu v průmyslu informačních technologií a principů odcizení a vykořisťování …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the contemporary reflection of Karl Marx's work in connection to digital media. First it mentions the basic Marx's theses and their later interpretations, and then the work is focussing on their form in contemporary discourse. Through the works of Christian Fuchs and Nick Dyer-Witheford this paper analyzes the division of labour, value and work processes in the field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií