Bc. Barbora Kašparová

Diplomová práce

Nástroje digitálního marketingu v diskurzu teorie nových médií

The instruments of digital marketing in the discourse of theory of new media
Anotace:
Magisterská diplomová práce Nástroje digitálního marketingu v diskurzu teorie nových médií se zabývá tématikou syntézy nových (digitálních/interaktivních) médií a odvětví soudobé marketingové komunikace. Jedná se o specifický obor označovaný jako digitální marketing, jenž pro účely propagace využívá digitálních technologií z prostředí Internetu, mobilní komunikace a zobrazovacích elektronických médií …více
Abstract:
The master thesis Instruments of Digital Marketing in the Discourse of the Theory of New Media deals with the subject of synthesis of new (digital / interactive) media and the contemporary marketing communications. It is a specific discipline known as digital marketing using digital technologies including the Internet, mobile communication and visual electronic media in public space for the purpose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Oponent: Mgr. František Kůst

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta