Renata ŠVANDOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o dítě s nasogastrickou sondou

Nursing care for a child with nasogastric tube
Anotace:
Bakalářská práce mapuje ošetřovatelské péče o dítě s nasogastrickou sondou. Výzkumné šetření čerpalo z odborné literatury, vlastního pozorování a zkušeností sester. Bylo vedeno za účelem získání přesných informací, které se týkají péče o děti se zavedenou nasogastrickou sondou. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část práce se zabývá problematikou péče o nasogastrickou sondu …více
Abstract:
Bachelor thesis describes the specifics of nursing care for children with a nasogastric tube insertion. The survey drew from literature, observation and experience of nurses. It was managed in order to obtain exact information which is concerning the care of children with insertion of nasogastric tube. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Dita Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVANDOVÁ, Renata. Ošetřovatelská péče o dítě s nasogastrickou sondou . Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vx9tt0 vx9tt0/2
3. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.