Bc. et Bc. Kristýna Kucharčíková

Diplomová práce

Možnosti využití filmových adaptací děl Smuteční slavnost, Farářův konec a Karlštejnské vigilie ve výuce české literatury

Film adaptations of literary works Smuteční slavnost, Farářův konec a Karlštejnské vigilie with focus on teaching Czech Literature
Anotace:
Diplomová práce se zabývá filmovými adaptacemi z raného období československé normalizace a jejich potenciálním uplatněním ve výuce české literatury na střední škole. Cílem je představit koncepci výukových hodin, která reflektuje poznatky oboru adaptačních studií a využívá výhody učitelské práce s médiem filmu k zprostředkování úvah o české literatuře a historickém kontextu období konce 60. a počátku …více
Abstract:
The thesis deals with film adaptations from early normalization period of Czechoslovakian history and their potential inclusion in teaching Czech literature at high school. The aim of this thesis is to present a conception of lessons which reflects the knowledge of the field of adaptation studies and uses advantages of teachers work with film to mediate considerations about Czech literature and historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vokřínek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta