Bc. Simona ČUMBOVÁ

Diplomová práce

Náhradní výchovná péče

Alternative educational care
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá problematikou náhradní výchovné péče, především pak péče ústavní a náhradní rodinnou péčí. Teoretická část se v první kapitole zabývá rodinou jako takovou. Následuje kapitola o ústavní výchově, dále je popsána oblast náhradní rodinné péče, od její historie, k aktuálnímu systému a možnostmi zlepšení a vzetí se příkladu z jiných států. Dále se zde zabývám činností Fondu ohrožených …více
Abstract:
This paper deals with alternative educational services, especially institutional care and foster care. The theoretical part in the first chapter deals with the family as a whole. The following chapter on institutional care is further describing the area of foster care, from its history to the current system and possible improvements, and taking the lead of other states. We can also describe the activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Identifikátor: 17798

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ivan Nedoma

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČUMBOVÁ, Simona. Náhradní výchovná péče. Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe