Michaela Niklová

Bakalářská práce

Hospodaření Národní knihovny České republiky

Financial management of the National Library of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce shrnuje obecné poznatky neziskového sektoru. Zmiňuje charakteristické znaky pro nevýdělečné organizace s rozdělením na státní a soukromé. Vymezuje pojmy státní a nestátní příspěvková organizace, uvádí jejich stručné charakteristiky včetně legislativních rámců, dle kterých se zřizují. Zmiňuje společné i odlišné znaky se zaměřením na hospodaření a financování státních příspěvkových organizací …více
Abstract:
The bachalor thesis provides the general information on non-profit sector. It involves the characteristics of non-profit organizations, the state-owned, as well as the private ones. Furthermore, it defines the concept and characteristics of the state and non-state funded organizations, as well as the legislative framework under which they are established. The thesis further offers a comparison of their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: Miroslav Hálek
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29651