Dana MARTÍNKOVÁ

Bakalářská práce

Kvalitativní a kvantitativní zhodnocení nádrže Chabařovice

Qualitative and quantitative evaluation of Chabařovice water basin
Anotace:
Zhodnocením vývoje kvality vody během posledních dvou let napouštění jezera Chabařovice
Abstract:
Evaluation of water quality development over the last two years of filling Chabarovice lake
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTÍNKOVÁ, Dana. Kvalitativní a kvantitativní zhodnocení nádrže Chabařovice. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí