Bc. Sylvie Kurfürstová

Bakalářská práce

Účetní a daňové odpisy majetku a jejich vliv na základ daně z příjmů

Accounting and tax depreciation and its impact on the income tax base
Anotace:
Cílem práce je charakteristika a srovnání účetních a daňových odpisů, rozbor jejich vlivu na základ daně. Zabývá se teorií dlouhodobého majetku, metodami účetních i daňových odpisů, popisem modelové společnosti, výpočty a srovnání účetních a daňových odpisů jejího majetku, vlivem na základ daně s cílem určit nejefektivnější způsob uplatnění odpisů.
Abstract:
The aim of my thesis is to characterization and compare accounting and tax depreciation and the analysis of their impact on the tax base. My thesis deals with the theory of fixed assets, accounting and tax methods of depreciation, description of model company, calculations and comparison of accounting and tax depreciation of assets and the impact on the tax base in order to determine the most effective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Jílková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting