Bc. Leona Hrabovská

Diplomová práce

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Social Benefits for Persons with Disabilities
Anotace:
Zdravotně postižených osob je v naší populaci významný podíl. Úlohou moderního sociálního státu je poskytnout těmto osobám odpovídající zabezpečení. Právní úprava dávek pro osoby se zdravotním postižením se však jeví nepříliš zdařilou. Tato práce se proto věnuje rozboru dávek pro zdravotně postižené osoby a komparaci jednotlivých znění příslušných zákonů v letech 1991 – 2014 s důrazem na změny provedené …více
Abstract:
A significant proportion of our population are disabled people. The role of the modern welfare state is to provide them with adequate security. Legislation for people with disabilities, however, appears not to be very successful. This work is therefore devoted to the analysis of benefits for the disabled and comparison of the various texts of the relevant laws in the years 1991 - 2014 with the emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta