Milena Chalupová

Bachelor's thesis

Lexico-Syntactic Features of the Texts of Travel Blogs

Lexico-Syntactic Features of the Texts of Travel Blogs
Abstract:
This bachelor thesis deals with the lexico-syntactic features of the texts of travel blogs. The thesis consists of theoretical and analytical parts. The theoretical part includes the description of blogs and their specific features. It proceeds with the outline of selected lexical features and syntactic features of computer-mediated communication. The analytical part involves an analysis of 88 selected …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá lexikálně-syntaktickými vlastnostmi textů cestovatelských blogů. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje popis blogů a jejich specifické vlastnosti. Pokračuje přehledem vybraných lexikálních a syntaktických vlastností počítačem zprostředkované komunikace. Praktická část obsahuje analýzu 88 vybraných cestovatelských textů napsaných osmi …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Svitlana Shurma, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chalupová, Milena. Lexico-Syntactic Features of the Texts of Travel Blogs. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe