Kristýna Pipalová

Bakalářská práce

English Speaking Anxiety of English Teachers in the Czech Republic (age group 41-50)

English Speaking Anxiety of English Teachers in the Czech Republic (age group 41-50)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá úzkostí z mluvení v angličtině u učitelů anglického jazyka v České republice. Teoretická část vysvětluje pojem úzkost z mluvení anglickým jazykem a dopad na učitele, kteří nejsou rodilými mluvčími cílového jazyka. Nedílnou součástí teoretické části je také vymezení podmínek, za kterých se učila angličtina v České republice v období, kdy se daná skupina učitelů narodila …více
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with English speaking anxiety of English teachers in the Czech Republic. The theoretical part describes a concept of English speaking anxiety and its impact on non-native language teachers. An essential part of the theoretical section is defining the conditions for learning English in the Czech Republic since a selected age group of teachers was born until nowadays. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pipalová, Kristýna. English Speaking Anxiety of English Teachers in the Czech Republic (age group 41-50). Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe