Bc. Radek TEMPÍR

Diplomová práce

Podrobná geomorfologická analýza proudových sesuvů ve Študlovské hornatině (Bílé Karpaty)

Detailed geomorphological analysis of flowslides in Studlovska hornatina Highland (White Carpathians)
Anotace:
Území Študlovské hornatiny je součástí flyšového pásma Vnějších Západních Karpat, které je pro svou jedinečnou geologickou stavbu velmi náchylné ke svahovým deformacím. V této práci byla prozkoumána Študlovská hornatina, za účelem zvolit vhodné lokality proudových sesuvů k dalšímu výzkumu. Z mnoha svahových deformací byly vybrány čtyři, které byly následně podrobeny detailnímu geomorfologickému průzkumu …více
Abstract:
The area of Študlovská hornatina is a part of The Outer West Carphatians which is predisposed for its special geological structure to landslide activity. The area of Studlovska hornatina was researched for locations of flowslides, and then four of them were chosen for detailed geomorphological analysis to create maps of locations with geomorphological content. Ten profiles of bedrock were measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Veronika Smolková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TEMPÍR, Radek. Podrobná geomorfologická analýza proudových sesuvů ve Študlovské hornatině (Bílé Karpaty). Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta