Bc. Marie Vachoušková

Master's thesis

Státní podpora exportu - finanční produkty, druhy a způsob jejich využití, subjekty, které je poskytují

State Support of Export - Types and Application of Financial Products, Credit Grantors
Abstract:
V této práci se zabývám státní podporou exportu v ČR, konkrétními nástroji státní podpory, finančními produkty pod státní podporou a subjekty, které tyto produkty poskytují. ČR poskytuje státní podporu exportu v souladu s mezinárodními dohodami, kterými je vázána a z dalších právních předpisů ČR. Vládní politika vychází z Exportní strategie České republiky 2012 – 2020. Mezi nástroje státní podpory …more
Abstract:
In this thesis I deal with state support of exports in the Czech Republic, specific State aid instruments, financial products and support under state entities that provide these products. Czech Republic provides state support for export in accordance with international agreements to which it is bound and other laws of the Czech Republic. Government policy is based on the Export Strategy of the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Iveta Horníčková, MBA
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní