Michaela RUSÍNOVÁ

Bachelor's thesis

Gendrové stereotypy v reklamě - reklama v průběhu 20. století se zaměřením na gendrové stereotypy

Gender stereotypes in advertising - Advertising during 20th century with the intention of gender stereotypes
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to acquiant readers with advertising, mainly with gender stereotypes in advertising, what the gender stereotypes in advertising are, how they behave and what their marketing purpose is. In a first part I focus on theory about advertising, gender as such, gender in society, connection gender with advertising and development of gender stereotypes in advertising during …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s reklamou, konkrétně genderovými stereotypy v reklamě, co to genderové stereotypy v reklamě jsou, jak se projevují a jaký mají pro marketing význam. V první části se zaměřuji na teorii ohledně reklamy, gendru jako takového, ve společnosti a poté propojení gendru s reklamou a vývoj v průběhu 20.století. Druhá část popisuje ovlivnění gendru v reklamě společností …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2010
Identifier: 13947

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Josef Piska

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RUSÍNOVÁ, Michaela. Gendrové stereotypy v reklamě - reklama v průběhu 20. století se zaměřením na gendrové stereotypy. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe