Michaela RUSÍNOVÁ

Bachelor's thesis

Gendrové stereotypy v reklamě - reklama v průběhu 20. století se zaměřením na gendrové stereotypy

Gender stereotypes in advertising - Advertising during 20th century with the intention of gender stereotypes
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to acquiant readers with advertising, mainly with gender stereotypes in advertising, what the gender stereotypes in advertising are, how they behave and what their marketing purpose is. In a first part I focus on theory about advertising, gender as such, gender in society, connection gender with advertising and development of gender stereotypes in advertising during …viac
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s reklamou, konkrétně genderovými stereotypy v reklamě, co to genderové stereotypy v reklamě jsou, jak se projevují a jaký mají pro marketing význam. V první části se zaměřuji na teorii ohledně reklamy, gendru jako takového, ve společnosti a poté propojení gendru s reklamou a vývoj v průběhu 20.století. Druhá část popisuje ovlivnění gendru v reklamě společností …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Identifikátor: 13947

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Josef Piska

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUSÍNOVÁ, Michaela. Gendrové stereotypy v reklamě - reklama v průběhu 20. století se zaměřením na gendrové stereotypy. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe