Bc. Jan JANOUŠEK

Diplomová práce

Možnosti využití vyhnilých kalů z městské čistírny k pyrolýze a jejich použití v sorpčních procesech na příkladu fosforečnanů z městské odpadní vody.

Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na zpracování vyhnilých kalů z městských čistíren odpadních vod. Kal je hlavním odpadním produktem při čištění odpadních vod. Vyhnilý kal je pomocí pyrolýzy přeměněn na biouhel. Biouhel je látka bohatá na uhlík a při jejím smíchání s půdou by mělo dojít ke zlepšení půdních vlastností. Cílem práce je zjistit sorbční vlastností biouhlu na příkladu fosforečnanů a jejich využití …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the processing of digested sludge from municipal wastewater treatment plants. Sludge is the main waste product in wastewater treatment. The digested sludge is converted to biochar by pyrolysis. Biochar is a carbon-rich substance and when mixed with soil, soil properties should be improved. The aim of this work is to determine the sorption properties of biochar on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOUŠEK, Jan. Možnosti využití vyhnilých kalů z městské čistírny k pyrolýze a jejich použití v sorpčních procesech na příkladu fosforečnanů z městské odpadní vody.. Č. Budějovice, 2020. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses w166mc w166mc/2
30. 6. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30. 6. 2020
Bulanova, L.
1. 7. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.