Eliška Dytrychová

Bakalářská práce

Analýza vnějšího okolí firmy Auto Skoda

The Analysis of External Environment of the Company Škoda Auto
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza podnikového okolí společnosti Škoda Auto, především faktorů, které působí na podnik a ovlivňují ho. První část práce je věnována teorii, jež se zaměřuje jak na vnější, tak na vnitřní okolí. Vysvětluje důležité pojmy a definice z oblasti strategické analýzy, které jsou poté uplatněny v praktické části. Praktická část se zabývá podnikem Škoda Auto, kde se budu věnovat …více
Abstract:
The subject of the thesis is the analysis of the business environment of the company Škoda Auto, primarily factors, which influence the business and affect it. The first part of the thesis is dedicated to theory, which focuses on both external and internal environment. It explains important terms and definitions from the strategic analysis area, which are then applied in the practical part. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 10. 2019
  • Vedoucí: Jiří Dvořáček
  • Oponent: Lucia Gulišová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78512

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management