Bc. Táňa Nývltová

Bakalářská práce

Politický marketing na sociálních sítích se zaměřením na Českou republiku

Political Marketing on Social Networking Websites with Focus on Czech republic
Anotace:
Diplomová práce „Politický marketing na sociálních sítích se zaměřením na Českou republiku“ se zabývá přiblížením politického marketingu na sociálních sítích k lidem z dvojího pohledu, a to z pohledu teoretického a praktického. V teoretické části dochází k objasnění politického marketingu a jeho role v politických kampaních, následuje obecná charakterizace sociálních sítí se zaměřením na nejpoužívanější …více
Abstract:
The thesis „Political Marketing on social networking websites with focus on Czech republic“ is concerned with approach of political marketing on social networks to people from theoretical and practical aspect. The theoretical part serves to clarify the political marketing and its role in political campaigns, and to characterize the social networks with focus on the most widely used social network …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta