Eva Heringová

Diplomová práce

Nastroje a techniky v auditu

Tools and techniques in audit
Anotace:
Cílem práce je přiblížit čtenáři techniky a nástroje využívané v oboru auditu a poskytnout porovnání jejich využití v interním a externím auditu. V teoretické části jsou uvedeny rozdílné rysy obou auditů, problematika profesní etiky a legislativní rámec oboru. Dále jsou uvedeny nástroje a postupy externího auditu, jeho cíle a podstata. V následující kapitole je stejná problematika zachycena v oblasti …více
Abstract:
The goal of the thesis is to explain tools and techniques used in the field of audit and compare their use in the context of internal and external audit. The theoretical part states firstly different features of both types of audit, issues of professional ethics and legal framework. Next, tools and methods of external audit are stated, as well as its goals and nature. In the subsequent chapter, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Jiří Dvořáček
  • Oponent: Alice Barochová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35695

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management