Bc. Jan Krejčí

Diplomová práce

Podpora prodeje a její metody a techniky

Sales Support and its methods and techniques
Anotace:
V diplomové práci se autor soustřeďuje na problematiku podpory prodeje a používané nástroje a techniky podpory prodeje. Teoretická část práce přináší pohled na oblast integrované marketingové komunikace jako celek. V praktické části diplomové práce se autor zabývá problematikou podpory prodeje, a to na konkrétním případě vybraného podnikatelského subjektu, kterým je cestovní kancelář Alexandria. Kromě …více
Abstract:
In the diploma thesis, the author focuses on sales promotion and the used sales promotion tools and techniques. The theoretical part of the diploma thesis deals with the concept of integrated marketing communications as a whole. In the practical part of the diploma thesis, the author describes the concept of sales promotion applied to business activities of a specific business, namely the travel agency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní