Michaela Horváthová

Bakalářská práce

Analysis of agile software development methodology usage in work teams

Analysis of agile software development methodology usage in work teams
Anotace:
Práce se věnuje výhodám použití agilních metodik a podává jejich základní přehled. Scrum metodika a její best practices je popsána detailněji. V rámci práce je také popsáno, jak je Scrum využíván v praxi ve firmě Kiwi.com a jsou ukázány hlavní rozdíly mezi praxí a best practices. Součástí práce je aplikace vyvinutá na žádost firmy Kiwi.com a její popis. Tato aplikace umožňuje členům týmu zjednodušit …více
Abstract:
This thesis studies the advantages of using agile methodologies and presents a basic overview of agile methodologies. The Scrum methodology and its best practices are shown in more detail. The work includes a description of how the Scrum methodology is used in practice in the Kiwi.com company with the main differences to the best practices pointed out. The thesis includes a presentation of an application …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michael Štencl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika