Bc. Ondřej Pavelek

Diplomová práce

Brand management v teorii politického marketingu

Brand management in political marketing theory
Anotace:
Oblast brand managementu je od období po druhé světové válce ostře sledovaným tématem na poli ekonomického marketingu v souvislosti s korporátní kulturou a postupnou globalizací trhu. Tato práce se pokouší objasnit oblast té části teorie marketingu, která se začíná přenášet do oblasti politických věd, kdy se strany se čím dál tím více začínají chovat jako korporátní společnosti a vznikají tak první …více
Abstract:
The area of brand management is since World War Two one of the economical marketing fields that are watched the most. This fact is strongly connected with the raise of corporate culture and market globalization. This thesis tries to explain that part of marketing theory which is used in theory of political marketing and describe situation when parties start to behave like a corporate companies which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií