Theses 

Brand management v teorii politického marketingu – Bc. Ondřej Pavelek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ondřej Pavelek

Diplomová práce

Brand management v teorii politického marketingu

Brand management in political marketing theory

Anotace: Oblast brand managementu je od období po druhé světové válce ostře sledovaným tématem na poli ekonomického marketingu v souvislosti s korporátní kulturou a postupnou globalizací trhu. Tato práce se pokouší objasnit oblast té části teorie marketingu, která se začíná přenášet do oblasti politických věd, kdy se strany se čím dál tím více začínají chovat jako korporátní společnosti a vznikají tak první marketingově orientované strany. Pozornost je přitom kladena na definici a základní obsah teorie brand managementu včetně užívaných nástrojů a dále pak využití těchto poznatků v oblasti politického marketingu. Závěrečná část práce se věnuje konkrétní aplikaci těchto principů v případě politické značky New Labour ve Velké Británii.

Abstract: The area of brand management is since World War Two one of the economical marketing fields that are watched the most. This fact is strongly connected with the raise of corporate culture and market globalization. This thesis tries to explain that part of marketing theory which is used in theory of political marketing and describe situation when parties start to behave like a corporate companies which is connected with the raise of marketing-oriented parties. Attention is mainly focused on definition and basics of brand management theory including used tools and using those findings in political marketing area. The final part of this thesis proves application of these principles in the case of political brand New Labour in Great Britain.

Klíčová slova: brand management, politický marketing, brand, New Labour, political marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz