Bc. Ludmila Hlaváčová

Bakalářská práce

Faktory spojené s rozvojem toxických populací sinice rodu Microcystis na Brněnské přehradě

Anotace:
V této práci se zabývám problematikou rozvoje vodních květů sinic na v závislosti na fyzikálních a chemických faktorech. V první části se věnuji problému eutrofizace a charakteristice sinic. V následující části se zabývám sinicemi tvořící vodní květy, kde se více zaměřuji na rod Microcystis. V této kapitole se zmiňuji o toxických účincích sinic, jejich působení na ekosystém a o faktorech podmiňujících …více
Abstract:
This work concerns with a problem of mass development of cyanobacterial and its dependence on physical and chemical factors. The first part of the work devotes to eutrophication and characteristics of cyanobacteria. In the next part the problem of bloom-forming cyanobacteria with focus on genus Microcystis is discussed. Toxic effects of cyanobacteria, their influence upon ecosystem, and factors determining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta