Bc. Patricie Turoňová

Diplomová práce

Specifické poruchy učení a jejich projevy u dospívajících

Specific learning disorders and their symptoms among the adolescents
Anotace:
Anotace Diplomová práce „Specifické poruchy učení a jejich projevy u dospívajících“ je zaměřena na základní problematiku těchto poruch a jejich přetrvávání do dospělosti. První kapitola je zaměřena na teoretickou část, kde je charakterizována terminologie, etiologie a klasifikace specifických poruch učení. Také je zde zmíněn význam funkce rodiny a péče o dítě se specifickou poruchou učení. Druhá kapitola …více
Abstract:
Master thesis “Specific learning disorders and their symptoms among the adolescents”, is focused on basic questions of these disorders and their contingency into maturity. The first chapter is focused on a theoretical part, where the terminology, etiology and the classification of specific learning disorders described is. The meaning of family function and specific learning disorder child care is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika pro učitele středních škol