Bc. Patricie Turoňová

Master's thesis

Specifické poruchy učení a jejich projevy u dospívajících

Specific learning disorders and their symptoms among the adolescents
Abstract:
Anotace Diplomová práce „Specifické poruchy učení a jejich projevy u dospívajících“ je zaměřena na základní problematiku těchto poruch a jejich přetrvávání do dospělosti. První kapitola je zaměřena na teoretickou část, kde je charakterizována terminologie, etiologie a klasifikace specifických poruch učení. Také je zde zmíněn význam funkce rodiny a péče o dítě se specifickou poruchou učení. Druhá kapitola …more
Abstract:
Master thesis “Specific learning disorders and their symptoms among the adolescents”, is focused on basic questions of these disorders and their contingency into maturity. The first chapter is focused on a theoretical part, where the terminology, etiology and the classification of specific learning disorders described is. The meaning of family function and specific learning disorder child care is described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2010
  • Supervisor: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers