Ing. Trojan Ivanov

Diplomová práce

Asistenční prvek vozidel pro bezpečné přecházení chodců - SAR

Vehicle assistance element for safe pedestrian crossing - SAR
Anotace:
Tato práce se věnuje problematice bezpečného přecházení chodců po přechodech pro chodce a to z pohledu vozidla přijíždějícího k přechodu pro chodce. Analyzuje současný stav této problematiky ve smyslu platné legislativy, psychologie řidiče, dopravně - technického provedení přechodů pro chodce a konstrukce vozidel. Výsledkem práce je návrh asistenčního prvku vozidel pro zvýšení bezpečnosti přecházejících …více
Abstract:
This work is dedicated to the safety of pedestrians crossing the pedestrian crossing from the perspective of a vehicle approaching a pedestrian crossing. It analyzes the current status of this issue in accordance with the valid legislation, psychology drivers, traffic - the technical design of pedestrian crossings and construction vehicles. The result is a proposal assistance element of vehicles to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ivanov, Trojan. Asistenční prvek vozidel pro bezpečné přecházení chodců - SAR. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera