Ing. Trojan Ivanov

Master's thesis

Asistenční prvek vozidel pro bezpečné přecházení chodců - SAR

Vehicle assistance element for safe pedestrian crossing - SAR
Abstract:
Tato práce se věnuje problematice bezpečného přecházení chodců po přechodech pro chodce a to z pohledu vozidla přijíždějícího k přechodu pro chodce. Analyzuje současný stav této problematiky ve smyslu platné legislativy, psychologie řidiče, dopravně - technického provedení přechodů pro chodce a konstrukce vozidel. Výsledkem práce je návrh asistenčního prvku vozidel pro zvýšení bezpečnosti přecházejících …more
Abstract:
This work is dedicated to the safety of pedestrians crossing the pedestrian crossing from the perspective of a vehicle approaching a pedestrian crossing. It analyzes the current status of this issue in accordance with the valid legislation, psychology drivers, traffic - the technical design of pedestrian crossings and construction vehicles. The result is a proposal assistance element of vehicles to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Jan Pokorný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ivanov, Trojan. Asistenční prvek vozidel pro bezpečné přecházení chodců - SAR. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera