Jiří Moravec

Bakalářská práce

Analýza nezaměstnanosti v zemích EU

Analysis of unemployment in EU countries
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat míru nezaměstnanosti v zemích Evropské unie zejména v roce 2016. Veškerá data použitá v této bakalářské práci byla získána z databáze Eurostatu. Výpočty a tvorba grafů jsou provedeny v programech MS Excel a R. Míra nezaměstnanosti je analyzována pomocí popisných statistik, grafů a jsou zde provedeny neparametrické testy, které testují rozdílnosti skupin podle …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the unemployment rate in the European Union countries especially in year 2016. All data used in this bachelor thesis was obtained from the Eurostat database. Calculations and graphs are made in MS Excel and R. The unemployment rate is analyzed using descriptive statistics, graphs and nonparametric tests which are performed to test differences in groups …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: Dagmar Blatná
  • Oponent: Adam Čabla

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78827

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma