Bc. Lucie Částková

Bakalářská práce

Průkaz protilátek proti jednotlivým původcům atypických pneumonií metodou NIF

Detection of antibodies against single pathogens of atypical pneumonia by indirect immunofluorescence
Anotace:
Atypické pneumonie představují komplikaci v diagnostice díky chudému fyzikálnímu nálezu. Vyšetření protilátek proti jednotlivým původcům metodou nepřímé imunofluorescence je elegantní a rychlou metodou ke zjištění původce atypické pneumonie nebo zánětu dýchacích cest. Teoretická část popisuje jednotlivé původce, jejich způsob života a onemocnění, které způsobují. Praktická část vyhodnocuje nálezy pacientů …více
Abstract:
Atypical pneumonia is a complication in diagnosis due to poor physical findings. Testing for antibodies against various pathogens by indirect immunofluorescence is elegant and rapid method for detection of the atypical pneumonia or inflammation of the airways. The theoretical part describes the originator, their way of life and disease they cause. The practical part evaluates the findings of patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Ondřej Zahradníček
  • Oponent: MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta