Pavel Zahradník

Bachelor's thesis

Evropská pohraniční a pobřežní stráž

European Border and Coast Guard
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá Evropskou pohraniční a pobřežní stráží, známou pod názvem Frontex. Teoretická část práce je zaměřena v první řadě na ukotvení teoretických pojmů z oblasti ochrany hranic, migrace a schengenského prostoru, dále pak se tato část věnuje samotné Evropské pohraniční a pobřežní stráži, jejímu vzniku, právnímu ukotvení, organizaci a hlavním úkolům. Praktická část práce je zaměřena …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the European Border and Coast Guard Agency, known as Frontex. The theoretical part of the thesis focuses primarily on the anchoring of theoretical concepts in the field of border protection, migration and the Schengen area. The practical part of the thesis is focused on the competence of the European Border and Coast Guard Agency in the Czech Republic, the thesis describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS