Václav UHER

Bakalářská práce

Vliv povrchové oxidace na adsorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů

The effect of the surface oxidation on the adsorption properties of carbonaceous materials
Anotace:
Tato práce byla zaměřena na studium vlivu povrchové oxidace uhlíkatých materiálů na jejich adsorpční vlastnosti. Jako základní materiál byl připraven resorcinol-formaldehydový xerogel (RFB), který byl oxidován z kapalného prostředí dvěma různými způsoby. Aktivace uhlíkatých xerogelů byla provedena pomocí směsi (NH4)2S2O8 a H2SO4 (S ? RFB) a směsi HNO3 spolu s H2O2 (N ? RFB), za zisku materiálů dosahujícího …více
Abstract:
This thesis was focused on the study of the effect of surface oxidation on adsorption properties of carbonaceous materials. As the base material was used resorcinol - formaldehyde xerogel, which was oxidised from liquid phase by two different methods. Carbonaceous xerogels were activated by (NH4)2S2O8 and H2SO4 (S ? RFB) and HNO3 and H2O2 mixture (N ? RFB) in order to obtain two samples with different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Hotová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHER, Václav. Vliv povrchové oxidace na adsorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie