Theses 

Postavení a obraz současné rodiny v televizní reklamě – Bc. Petr Boušek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Petr Boušek

Bakalářská práce

Postavení a obraz současné rodiny v televizní reklamě

Position and picture of the current family in TV advertising

Anotace: Bakalářská práce Postavení a obraz současné rodiny v televizní reklamě podává přehled o minulosti, přítomnosti a budoucnosti dvou pojmů: RODINA a REKLAMA. V teoretické části tyto termíny zkoumá, popisuje, jakým procházely vývojem, a klade si otázku nad obrazem budoucím. Druhá, praktická část, analyzuje obraz reklamní rodiny, který nám je předkládán reklamními tvůrci. Srovnává, v čem tento obraz odpovídá nebo se naopak liší od reality, a pomocí výzkumné sondy zjišťuje, zdali není příjemce reklamních sdělení již tímto obrazem unaven, otráven a nenastává-li tedy čas zamyslet se nad možnou změnou povahy reklamy do budoucna.

Abstract: The bachelor thesis Position and picture of the current family in advertising gives an overview of past, present and future of two terms: FAMILY and ADVERTISING. The theoretical part explores these terms, describes the development they went through and questions the future image. The second, practical part analyses the image of the advertised family, which is presented to us by ad makers. It compares how the image reflects the reality or differs from it and through a research probe determines whether the recipient is not tired and fed up with this advertised image and whether it is not about the time to think of a possible future change of the nature of advertising.

Klíčová slova: Rodina, reklama, reklamní spot, štěstí, televize, sociologický jev, problém, Family, advertising, TV commercial, happiness, television, sociological phenomenon

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:16, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz