Jiří Novák

Bakalářská práce

Analýza bytového trhu v České republice a komparace cen bytů v jednotlivých krajích s průměrnou mzdou v České republice v letech 2007 – 2018

Analysis of the housing market in the Czech Republic and comparison of housing prices in Czech regions with the average wage in the Czech Republic in 2007 - 2018
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá dostupnost vlastnického bydlení v České republice a jejích krajích v období 2007–2019. Teoretická část práce vymezuje bydlení jako statek, rezidenční trh, nabídku a poptávku na trhu bydlení a bytovou politiku. Praktická část práce zkoumá strukturu rezidenčního trhu. V další části je analyzována dostupnost vlastnického bydlení v rodinných domech o velikosti 699 m3 a bytech o …více
Abstract:
This bachelor thesis examines the availability of owner-occupied housing in the Czech Republic and its regions in the period 2007 to 2019. The theoretical part of the thesis defines housing as a farm, residential market, as well as supply and demand in the housing market and housing policy. The practical part of the work examines the structure of the residential market. The next part analyzes the availability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2021
  • Vedoucí: Adéla Zubíková
  • Oponent: Josef Klement

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82231