Mgr. et Mgr. Hana Pořízková, Ph.D.

Disertační práce

Role veřejných služeb zaměstnanosti v oblasti regulace zahraniční zaměstnanosti a integrace cizinců na trh práce

The role of public employment services in the field of regulation of foreigners' employment and integration of foreigners at the labour market
Anotace:
Tato práce se zabývá rolí veřejných služeb zaměstnanosti v oblasti regulace zahraniční zaměstnanosti a integrace cizinců na trh práce. Hlavní výzkumná otázka zní: „Jaká je v současné době role veřejných služeb zaměstnanosti při regulaci zahraniční zaměstnanosti(regulační funkce) a integraci cizinců na trhu práce (integrační funkce)?“ Empirickou část práce otevíráme vstupní analýzou zahraniční zaměstnanosti …více
Abstract:
This thesis is dealing with the role of public employment services in the field of regulation of foreigners´ employment and integration of foreigners at the labour market. The main research question is: “What is the contemporary role of the public employment services in the field of regulation (regulation function) and integration of foreigners at the labour market (integration function)?” The empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Kusá, CSc., doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií