Bc. Lukáš KIRÁĽ

Diplomová práce

Metody odhadu polohy pohybujícího se objektu na základě obrazové informace

Methods of estimating the position of a moving object based on visual information
Anotace:
Tato práce se zabývá odhadem polohy pohybujícího se objektu v prostoru pomocí Kalmanova filtru, kde jsou jako měření použity údaje získané na základě obrazových dat a následné triangulace. V první části je uveden přehled možných metod detekce pohybu v obraze. Dále jsou využity dvě kamery pro triangulaci a získání polohy objektu v prostoru. Tyto souřadnice jsou potom použity jako měření pro Kalmanův …více
Abstract:
This work deals with the estimation of a moving object position in space using the Kalman filter, where data based on image and subsequent triangulation are used as measurement. In first part, there is an overview of the possible methods of motion detection in the image. Then two cameras are used to triangulate and obtain the position of an object in space. These coordinates are used as measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Flídr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KIRÁĽ, Lukáš. Metody odhadu polohy pohybujícího se objektu na základě obrazové informace . Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika