Petra GALKOVÁ

Bachelor's thesis

Sexuální chování seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v Ostravě

Sexual behavior of seniors in residential social services in Ostrava
Abstract:
Bakalářská práce s názvem "Sexuální chování seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v Ostravě" se zabývá sexualitou, změnami sexuality ve stáří, změnami v souvislosti se stárnutím a stářím. Cílem práce je zjistit, zda senioři, kteří žijí v domově pro seniory, mají sexuální potřeby a z výsledků dotazníkového šetření to i dokázat. Tato práce je zaměřena na ověření hypotéz z provedeného dotazníkového …more
Abstract:
Bachelor thesis titled "Sexual behavior of seniors in residential social services in Ostrava" deals with sexuality, sexuality changes in elderly, changes in the context of aging and old age. The goal is to determine, whether seniors who live in a retirement home have sexual needs and prove it with the survey results. This thesis is aimed at verifying the hypothesis of a questionnaire survey. Research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Karolína Friedlová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GALKOVÁ, Petra. Sexuální chování seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v Ostravě. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií